Ako reklamovať?

1. Pred reklamáciou tovaru si pozorne prečítajte reklamačný poriadok čl. 8 všeobecných obchodných podmienok e-shopu Zvárač+

2. V súlade s reklamačným poriadkom zašlite reklamovaný tovar na adresu predajne
Zvárač+
Palárikova 2962
022 01 Čadca

3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zašlite spolu s tovarom aj vyplnený formulár Príloha č. 1 VOP – Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

Príloha č. 1 VOP

Príloha č. 1 VOP – Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy